Hjerterum – det ideelle besøgsrum for ældre og personer i risikogrupper
– et sikkert sted at mødes

Læs seneste pressemedelelse her

Under den verdensomspændende pandemi er nogle befolkningsgrupper særligt udsatte for alvorlig sygdom og infektion med virussen Covid-19. Det drejer sig især om ældre personer samt personer i risikogruppen bla. med et lavt immunforsvar.

Hjerterummet afhjælper ensomhed og afsavn

Pavillonen til ældremøde og besøg på andre institutioner og bosteder opfylder et stort behov. Mange beboere har siddet i lang tid uden besøg, hvor de normalt er vant til at se deres pårørende flere gange om ugen. Dette fører til et stort afsavn, som elektronik ikke kan erstatte.

Det giver noget andet både for de pårørende og beboerne, at de har mulighed for at se hinanden, sidde overfor hinanden og drikke en kop kaffe sammen – hver for sig. En helt anden oplevelse end en snak via en iPad eller telefon. Det eneste de pårørende må undvære er et knus.

Kom selv med på besøg – se videoerne fra samtalerumene

Hjerterum skaber fokus på isolation

 

 

 

 

Plejehjemsbeboer får besøg af pårørende

 

 

 

 

Plejecenterleder udtaler sig om glæden ved brugen af Hjerterum